Επικαιρότητα

Γ. Βρούτσης: Νέα μέτρα στήριξης της εργασίας

Δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού

Ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης παρουσίασε τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων
20/05/2020 | 18:50

Ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης παρουσίασε τα μέτρα στήριξης  εργαζομένων και επιχειρήσεων για τους επόμενους μήνες. 

Τρεις βασικοί άξονες:

  • Επέκταση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στους μήνες Μαϊο, Ιούνιο και Ιούλιο
  • Μηχανισμός ενίσχυσης απασχόλησης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ"
  • Ενίσχυση εποχικά απασχολούμενων και ανέργων

1ος άξονας

Επέκταση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στους μήνες Μαϊο, Ιούνιο και Ιούλιο

Μάιος

Για το μήνα Μαιο έχει ήδη επεκταθεί το δικαίωμα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων.

Επιχειρήσεις οι οποίες επαναλειτουργούν έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν μέχρι και το 60% των εργαζομένων τους σε αναστολή.

Ταυτόχρονα, επιχειρήσεις οι οποίες παραμένουν κλειστές καθώς και όλες οι επιχειρήσεις στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης , των μεταφορών , της εκπαίδευσης , του πολιτισμού και του αθλητισμού μπορούν να διατηρούν μέχρι και το 100% των εργαζομένων τους σε αναστολή.

Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις παραμένουν σε αναστολή θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ κατ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής και το κράτος θα καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού τους μισθού.

Επίσης, κατά το μήνα Μαϊο παρατείνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους όλων των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Ιούνιος

Για το μήνα Ιούνιο παρατείνεται η δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας σε ποσοστό 100% των εργαζομένων αποκλειστικά και μόνο για όσες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές  αλλά και για επιχειρήσεις στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών , του πολιτισμού και του αθλητισμού που πλήττονται.

Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις παραμένουν σε αναστολή θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ κατ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής και το κράτος θα καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού τους μισθού.

Για τον Ιούνιο όμως παύει να ισχύει η δυνατότητα αναστολής πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών για όλες τοις επιχειρήσεις.

Ιούλιος

Για το μήνα Ιούλιο παρατείνεται η δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας σε ποσοστό 100% των εργαζομένων αποκλειστικά και μόνο για όσες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές  αλλά και για επιχειρήσεις στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών , του πολιτισμού και του αθλητισμού που πλήττονται.

Οι εργαζόμενοι σε αναστολή δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ κατ' αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής και πλήρους κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών επί του ονομαστικού τους μισθού.

2ος άξονας

Μηχανισμός ενίσχυσης απασχόλησης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ"

Μπαίνοντας στη νέα φάση στήριξης της αγοράς εργασίας δημιουργείται για πρώτη φορά ένας μηχανισμός οικονομικής ενίσχυσης των εργαζομένων οι οποίοι θα επιστρέψουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον με νέα δεδομένα.

Οι νέες συνθήκες ενδεχομένως να επηρεάσουν το ωράριο και κατά συνέπεια το εισόδημα των εργαζομένων.

Ο Μηχανισμός Ενίσχυσης Απασχόλησης τίθεται σε ισχύ για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 με επέκταση της χρονικής ισχύος του εαν και εφόσον χρειαστεί.

Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό το μηχανισμό θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας οι οποίες εμφανίζουν μείωση του τζίρου τους τουλάχιστον 20% κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα ανεξαρτήτως ΚΑΔ.

Στο μηχανισμό θα συμπεριληφθούν και επιχειρήσεις που λειτουργούν για πρώτη φορά και δεν έχουν καταγράψει έσοδα τους πρπηγούμενους μήνες.

Ο μηχανισμός θα καλύπτει όλους τους υφιστάμενους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.

Επίσης, ο μηχανισμός θα αφορά και τις εποχικές επιχειρήσεις.

3ος άξονας

Χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους εποχικά απασχολούμενους που δεν θα προσληφθούν την τρέχουσα τουριστική περίοδο και τα κίνητρα επαναπρόσληψής τους.

Μηνιαία οικονομική ενίσχυση το επίδομα εποχικής ανεργίας έως και τον μήνα Σεπτέμβριο του 2020 στους περίπου 120.000 εποχικά ανέργους.

Παράλληλα, το κράτος αναλαμβάνει την κάλυψη εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των εποχικά εργαζομένων μερικής απασχόλησης.

Επίσης, επεκτείνονται τα επιδόματα ανεργίας που λήγουν το Μαιο κατα δύο μήνες.

Κοινωνικός Τουρισμός

Φέτος θα τριπλασιαστεί ο προϋπολογισμός από 10 σε 30 εκατ. ευρώ.