Εκπαίδευση

Εξειδίκευση (δωρεάν) στην Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων

Ποιοι συμμετέχουν, δικαιολογητικά και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Αιματολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων λειτουργεί το Τμήμα Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Κρήτης.
03/06/2020 | 07:03

Το Τμήμα Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Κρήτης, οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Αιματολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων.

Συμμετέχοτν πτυχιούχοι τμημάτων:

 1. Θετικών Επιστημών
 2. Ιατρικής
 3. Βιολογίας
 4. Μοριακής Βιολογίας
 5. Βιοχημείας
 6. Φαρμακευτικής
 7. Νοσηλευτικής
 8. Επιστημών της Υγείας

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
 • Υποβολή Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών σε επίπεδο τουλάχιστον Β2
 • Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετική με τους λόγους εκπόνησης μεταπτυχιακών σπουδών
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Φωτογραφία

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected], τηλ. 2810 394650