Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά στην Ειδική Αγωγή

Απαραίτητα δικαιολογητικά - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ειδική Αγωγή.
21/05/2020 | 19:54

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ειδική Αγωγή οργανώνει το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  1. Αίτηση συμμετοχής 
  2. Βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μικρού μεγέθους)
  3. Αντίγραφα πτυχίων 
  4. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής της αγγλικής γλώσσας
  5. Δημοσιεύσεις και νόμιμες βεβαιώσεις άλλων σπουδών, ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας
  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 
  7. Δύο συστατικές επιστολές 
  8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
  9. Σύντομο δακτυλογραφημένο κείμενο με λόγους συμμετοχής και κίνητρα

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 3.600 ευρώ

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρο το πρόγραμμα.