Υποτροφίες & Πρακτική

Σπουδές στο τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Δικαιολογητικά - Ολόκληρη η προκήρυξη

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή διδακτορικού διπλώματος.
01/06/2020 | 07:02

Διδακτορικό πρόφραμμα οργανώνει το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Καλεί όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά: ΕΔΩ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων
  • Αντίγραφο προπτυχιακού τίτλου σπουδών με αναλυτική βαθμολογία
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αναλυτική βαθμολογία
  • Πιστοποιητικό άριστης γνώσης Αγγλικών
  • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ
  • Αντίγραφα εργασιών 

Αιτήσεις έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: Γραμματεία Διδακτορικού Προγράμματος, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62, 9ος όροφος, Γραφείο 908 (καθημερινά 10:00 – 18.00, τηλ. 210-8203642, [email protected]).

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.