Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στην Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών

Προτεινόμενα πεδία, στόχοι, δικαιολογητικά και προθεσμία

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, αποφάσισε την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις διδακτορικών φοιτητών σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.
01/06/2020 | 07:05

Θέσεις διδακτορικών φοιτητών προκηρύσσει η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Α. Επιβλέπων: κ. Ζερεφός Στυλιανός, Καθηγητής

Προτεινόμενο πεδίο: Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στόχος είναι να ερευνηθεί η αλληλεπίδραση της κλιματικής αλλαγής και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της είναι αποδεδειγμένα μια εξελισσόμενη διαδικασία που επηρεάζει άμεσα την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά. 

Β. Επιβλέπουσα: κα Μαυρομμάτη Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Προτεινόμενο πεδίο: Δημιουργική γραφή και σχεδίαση ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Στόχος είναι η διερεύνηση της χρήσης της δημιουργικής αφήγησης στον σχεδιασμό υπηρεσιών. Η Δημιουργική Αφήγηση είναι μία δημιουργική διαδικασία η οποία εκμεταλλευομένη την δομή της αφήγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην διευκόλυνση της συνεργασίας με τους χρήστες, στην εξερεύνηση του υποσυνειδήτου τους αλλά και στην παραγωγή δομημένης γνώση.  

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής
  • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου 
  • Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 
  • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Δήλωση με λόγους συμμετοχής

Αιτήσεις κατατίθενται στην Γραμματεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών σε ηλεκτρονική μορφή ([email protected]).

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020.