Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: 20 προσλήψεις στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φ.Δ.Σ.Α Κεντρικής Μακεδονίας.

Δείτε τις ειδικότητες

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.
19/05/2020 | 13:50

Την πρόσληψη 20 υπαλλήλων προωθεί ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φ.Δ.Σ.Α Κεντρικής Μακεδονίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.