Προγράμματα Εργασίας

534 ευρώ: Δείτε ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Πότε η καταβολή των χρημάτων

Πότε η καταβολή των χρημάτων για τα 534 ευρώ
19/05/2020 | 13:44

Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (534 ευρώ) για το μήνα Μαϊο, είναι οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση συνεχίζει να τελεί σε αναστολή, σε επιχειρήσεις και εργοδότες που λόγω κρατικής εντολής δεν θα λειτουργήσουν αυτό το μήνα.

Παράλληλα, εργαζόμενοι και επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή εργασίας μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων είτε επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους, με εντολή δημόσιας αρχής, για τον Μάιο 2020, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατ΄αναλογία των ημερών παράτασης αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους.

Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι επιχειρήσεις-εργοδότες που δεν θα επαναλειτουργήσουν, τον Μάιο, με εντολή δημόσιας αρχής, βεβαιώνουν όλα τα στοιχεία των δηλώσεών τους, όπως αυτά αντλούνται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» και, κυρίως, αφορούν τους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους συνεχίζει να είναι σε ισχύ και εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή και τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων επαγγελματικής στέγης και δηλώνουν υπεύθυνα ότι παραμένουν ως μη λειτουργούσα επιχείρηση, με εντολή δημόσιας αρχής, κατά τον Μάιο 2020. 

Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των εν λόγω επιχειρήσεων–εργοδοτών μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 31 Μαΐου 2020 και να αφορούν το διάστημα από 1.5.2020 έως και τις 31.5.2020.

Οι  εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιήσεις υπευθύνων δηλώσεών τους από τις 19.5.2020 έως και την 1.6.2020.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον Μάιο θα πραγματοποιηθεί από τις 5.6.2020 έως τις 10.6.2020.