Υποτροφίες & Πρακτική

21 θέσεις στο τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών

Θεματικές περιοχές, δικαιολογητικά - Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη

Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων προκηρύσσει το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων.

Κατανομή θέσεων και θεματικές περιοχές:

 • 1 - Υπολογιστική νοημοσύνη και αυτόματος έλεγχος 
 • 1 - Πολυλειτουργικά Υλικά 
 • 2 - Ινώδη Υλικά και Ινώδεις Δομές 
 • 1 - Μετρητικές Διατάξεις Υλικών
 • 1 - Τεχνολογία, Ιστορία και Κοινωνία
 • 1 - Ανάπτυξη, Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση λειτουργίας Πρότυπου Έξυπνου Μικροδικτύου με ΑΠΕ και Αποθήκευση
 • 2 - Σχεδίαση χιλιοστομετρικών (mmW) κυκλωμάτων, κατάλληλων για τα ασύρματα δίκτυα νέας γενιάς 
 • 1 - Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων και μεθοδολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης
 • 1 - Εκτυπωμένα ηλεκτρονικά και συστήματα αισθητήρων σε εύκαμπτα υποστρώματα 
 • 1 - Μελέτη και ανάπτυξη πολυβάθμιων ηλεκτροϋδροδυν αμικών αντλιών αέρος
 • 1 - Ανάπτυξη σχημάτων ελέγχου για τη βελτίωση της δυναμικής συμπεριφοράς Ασύρματων Δίκτυων Αισθητήρων 
 • 1 - Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων-IoT τεχνολογίες επικοινωνιών και ενσωματωμένα συστήματα
 • 1 - Ενεργητική Μάθηση προσανατολισμέ νη στα δεδομένα, με μεθόδους Βαθιάς Ενισχυτικής Μάθησης 
 • 1 - Emerging technologies for nano-electronic devices under the view of complex systems theory
 • 1 - Μελέτη σημάτων από βιολογικά συστήματα υπό την οπτική της θεωρίας πολύπλοκων συστημάτων
 • 1 - Ανάλυση χρονοσειρών προσεισμικών σημάτων 
 • 1 - Μέθοδοι ανάλυσης, κατασκευής και ανάγνωσης αισθητήρων οπτικών ινών φραγμάτων Bragg
 • 1 - Ηλεκτρικά Ρεύματα Διεγειρόμενα από Μηχανική Καταπόνηση (PSC) και Ακουστικές Εκπομπές για τη διερεύνηση της δομικής ακεραιότητας υλικών και δομών
 • 1 - Ψηφιακή επεξεργασία / ταξινόμηση ηχητικών σημάτων

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 1. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 
 2. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 4. Αντίγραφο πτυχίου 
 5. Αναλυτική βαθμολογία
 6. Αντίγραφο ΔΜΣ
 7. Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών
 8. Δύο συστατικές επιστολές 

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020

Οι υποψηφιότητες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση και ημερομηνία αποδεικνυόμενη από την ταχυδρομική σφραγίδα: Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, Κτίριο Ζ, Αίθουσα ΖΒ-213, τηλ. +30 210 538-1725.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.