Υποτροφίες & Πρακτική

Εξειδίκευση στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Λήγει

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών σε αντίστοιχους τομείς.
31/05/2020 | 07:05

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών σε αντίστοιχους τομείς.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Αναλυτική βαθμολογία με όλες τις συμμετοχές σε εξετάσεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων
  • Αντίγραφα διπλωμάτων/πτυχίων
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Περίληψη προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
  • Προσχέδιο προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής (ερευνητικά ενδιαφέροντα)
  • Δύο συστατικές επιστολές (μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά, στο [email protected])
  • Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών
  • Ειδική αιτιολόγηση στην περίπτωση που προτείνεται ως γλώσσα συγγραφής της ΔΔ η Αγγλική.

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας:  Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (Τ.Κ. 265 04 Ρίο Πατρών, τηλ.: 2610 996 502 και 2610 996 504