Εκπαίδευση

ΑΠΘ: Σπουδές στο τμήμα Χημικών Μηχανικών (20 θέσεις)

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διαθέτει είκοσι θέσεις για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που σχετίζεται με την Χημική και Βιομοριακή Μηχανική.
Είκοσι θέσεις προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Χημική και Βιομοριακή Μηχανική.
 
Κατευθύνσεις:
  1. Υγεία - Τρόφιμα
  2. Ενέργεια - Περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
  • Τεκμηρίωση ερευνητικής ή εργασιακής εμπειρίας
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Βιογραφικό σημείωμα 
  • Φωτοτυπία ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 1.500 ευρώ

Αιτήσεις έως το Σάββατο 20 Ιουνίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: Γραμματεία ΠΜΣ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή (ισόγειο Κτιρίου Δ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-99.6226 και [email protected]