Εκπαίδευση

Εξειδίκευση (δωρεάν) στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών οργανώνει το Τμήμα Πληροφορικής, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
28/05/2020 | 07:03

Το Τμήμα Πληροφορικής, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργεί δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση
  • Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αποδεικτικό ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας
  • Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης Αγγλικών

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ. 2108203646 και [email protected]