Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό (δωρεάν) στις Χειρουργικές Επιστήμες

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

Το Τμήμα Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Κρήτης, οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Χειρουργικές Επιστήμες.
29/05/2020 | 21:06
Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Χειρουργικές Επιστήμες λειτουργεί το Τμήμα Ιατριής, του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 
Κατευθύνσεις:
 1. Χειρουργική
 2. Ορθοπεδική

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
 • Υποβολή πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 • Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με λόγους εκπόνησης μεταπτυχιακών σπουδών
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Φωτογραφία

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.