Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 25 νέες συμβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Προθεσμία, προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.
18/05/2020 | 14:04

Με 25 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, λόγω της διασποράς του κορωνοϊού.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας 6,5 μηνών και όχι πέρα της 30 Νοεμβρίου. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.