Εκπαίδευση

Δωρεάν μεταπτυχιακό από το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκηρύσσει την εισαγωγή υποψηφίων στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι».
18/05/2020 | 19:58

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την λειτουργία του δωρεάν προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι». 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία
 • Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας
 • Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων
 • Αναγνωρισμένο δίπλωμα γνώσης Αγγλικών
 • Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ
 • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας
 • Βεβαιώσεις συμμετοχής σε κοινωνικές δράσεις

Ο φάκελος δικαιολογητικών είναι υποχρεωτικά ψηφιακός και θα πρέπει να αποσταλεί σε μέσο αποθήκευσης (cd ή dvd) με συστημένη εμπρόθεσμη επιστολή, στη Γραμματεία του ΠΤΠΕ (Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Ισόγειο Νέου Κτηρίου παραλιακού συγκροτήματος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221, Βόλος.

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ. 24210-74861 καθημερινά (11:00 - 13:00) και [email protected]