Υποτροφίες & Πρακτική

32 χορηγίες ύψους €20.000 από το Ίδρυμα Καρέλια

Κλάδοι, προϋποθέσεις συμμετοχής, προθεσμία

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια χορηγεί υποτροφίες σε υποψηφίους για μεταπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.
17/05/2020 | 20:03

Τη χορήγηση υποτροφιών προκηρύσσει το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια.

Αφορά όσους επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ανάλυση χορηγιών:

 • 12 υποτροφίες - Ελλάδα (5.000 ευρώ η μία)
 • 20 υποτροφίες - Εξωτερικό (20.000 ευρώ η μία)

Κλάδοι:

 1. Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 2. Ναυτιλιακές Σπουδές
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων
 4. Δημόσια Διοίκηση
 5. Οικονομική Ανάπτυξη και Περιβάλλον
 6. Αγροτική Οικονομία

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Ελληνική ιθαγένεια
 • Να έχουν γεννηθεί μετά τις 31/12/1988
 • Απόφοιτοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
 • Ελάχιστο βαθμό πτυχίου 8,5/10
 • Έγγραφη βεβαίωση ότι έχουν γίνει δεκτοί
 • Άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας
 • Να μην έχουν λάβει οποιαδήποτε υποτροφία

Αιτήσεις έως την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2103318074 και info@kareliafoundation.org.gr