Εκπαίδευση

Εξειδίκευση (δωρεάν) στην Περιφερειακή Ανάπτυξη - 30 άτομα

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

Τριάντα θέσεις διαθέτει το Πάντειο Πανεπιστήμιο και λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και την Περιφερειακή Ανάπτυξη.
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο προσφέρει τριάντα θέσεις σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και την Περιφερειακή Ανάπτυξη οργανώνει το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 
Κατευθύνσεις:
 • Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης
 • Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, με ειδικεύσεις:
  α) Περιφερειακού και Τοπικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
  β) Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων και πτυχιακής εργασίας
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Πτυχιακή εργασία
 • Δημοσιευμένες εργασίες
 • Ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία
 • Τίτλος γνώσης Αγγλικών
 • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρο το πρόγραμμα.