Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά στην Επιχειρηματική Αναλυτική

Απαραίτητα δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Επιχειρηματική Αναλυτική
Το Τμήμα Διοικητικής Επιστημης και Τεχνολογίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Επιχειρηματική Αναλυτική».
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:
  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά με δύο φωτογραφίες
  • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
  • Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης Αγγλικών

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 30 μήνες

Δίδακτρα: 7.200 ευρώ

Προθεσμία: Έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 210 8203129, 2108203139 και [email protected]