Εκπαίδευση

Σπουδές στο τμήμα Λογιστικής

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική.
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική οργανώνει το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
Κατευθύνσεις:
 
  1. Λογιστική και Ελεγκτική 
  2. Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις, και Διαχείριση Κινδύνων 
  3. Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Εκτυπωμένη αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές
  • Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης Αγγλικών
  • Πιστοποίηση της προϋπηρεσίας μόνο για φοιτητές μερικής φοίτησης (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφα συμβάσεων)
  • Μία μικρή φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών: Γραμματεία του ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 913 (καθημερινά 09.30 – 18.30, τηλ. 210-8203633).

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερικής

Διάρκεια: 12 - 24 μήνες

Δίδακτρα: 6.000 - 7.400 ευρώ
 
Αιτήσεις έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2108203633 και [email protected]