Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας σε συνεργασία με το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας σε συνεργασία με το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
 • Δύο συστατικές επιστολές, από καθηγητές ή εργοδότες
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης Αγγλικών
 • Αποδεικτικά χρόνου προϋπηρεσίας και θέση εργασίας
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου
 • Αποδεικτικό βαθμολογίας GMAT

Πρόγραμμα μερικής φοίτησης: 

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
 • Πιστοποίηση προϋπηρεσίας με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση  ενσήμων και βεβαίωση εργοδότη
 • Συνάφεια θέσης εργασίας που αποδεικνύεται με βεβαίωση
 • Δύο συστατικές επιστολές, από καθηγητές ή εργοδότες
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης Αγγλικών
 • Αποδεικτικό βαθμολογίας GMAT
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 12 - 24 μήνες

Δίδακτρα: 5.000 - 6.800€

Αιτήσεις έως την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2108203878 και 2108203876