Εκπαίδευση

ΑΠΘ: 40 θέσεις στην Επιστήμη Δεδομένων

Απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Πληροφορικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διαθέτει σαράντα θέσεις και καλεί φοιτητές να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού.

Σαράντα θέσεις διαθέτει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού οργανώνει το Τμήμα Πληροφορικής.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο πτυχίου
 • Φωτοαντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών σπουδών
 • Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικών επιπέδου τουλάχιστον Β2
 • Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο φωτογραφίες

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 1.800 €

Αιτήσεις έως την Κυριακή 31 Μαΐου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: Γραμματεία ΠΜΣ, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 54124, [email protected], τηλ. 2310-998930