Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Τέσσερις θέσεις εργασίας στον ΔΕΔΔΗΕ

Προθεσμία, δικαιολογητικά

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.
14/05/2020 | 10:56

Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προωθεί ο ΔΕΔΔΗΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.