Υποτροφίες & Πρακτική

ΑΠΘ: Πέντε χορηγίες σε προπτυχιακούς φοιτητές

Προϋποθέσεις συμμετοχής - Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη

Tο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει γραπτό διαγωνισμό για τη χορήγηση 5 συνολικά υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα «στη μνήμη ΜΑΤΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΡΑΚΑ».

Γραπτό διαγωνισμό για τη χορήγηση πέντε υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα «στη μνήμη ΜΑΤΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΡΑΚΑ» ανακοινώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Αφορά προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων των Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

 • έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
 • είναι έως 36 ετών
 • έχουν οικονομική αδυναμία
 • έχου μέσο όρο βαθμολογίας από 7,50 και πάνω με άριστα το βαθμό 10

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Πιστοποιητικό σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Αντίγραφο απολυτηρίου για όποιον έχει αποφοιτήσει από το Λύκειο Τσοτυλίου Ν. Κοζάνης
 • Αποδεικτικό συγγενικής σχέσης υποψηφίου και διαθέτη για όποιον είναι συγγενής του Χρήστου Βράκα
 • Υπεύθυνη δήλωση: ΕΔΩ

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στα 300 ευρώ.

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.