Δημόσιο

ΔΕΗ: 259 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ (Λίστα)

Οι ειδικότητες που ζητούνται

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.
12/05/2020 | 15:24

Με 259 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η ΔΕΗ.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται

 • ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί (2 θέσεις)
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (1 θέση)
 • ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί (2 θέσεις)
 • ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί (1 θέση)         
 • ΠΕ Διπλωματούχος Μηχανικός, Αναλυτής – Προγραμματιστής (Μηχανικοί Η/Υ-Hardware) (1 θέση)
 • ΠΕ Γεωλόγοι (1 θέσεις)
 • ΠΕ Δασολόγος (1 θέση)
 • ΠΕ Πληροφορικής (software) (1 θέση)
 • ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Οικονομικού) (1 θέση)
 • ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανολόγος (2 θέσεις)
 • ΤΕ Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος (2 θέσεις)
 • ΤΕ Τεχνολόγος Τοπογράφος (1 θέση)
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) (20 θέσεις)
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) (8 θέσεις)
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων) (2 θέσεις)
 • ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών) (28 θέσεις)
 • ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων) (17 θέσεις)
 • ΔΕ Χειριστής Μηχ/των Τεχνικών Έργων Ανυψωτικά Περονοφόρα Μηχανήματα (ΚΛΑΡΚ) (1 θέση)
 • ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων (9 θέσεις)
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) (15 θέσεις)
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων) (2 θέσεις)
 • ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό (5 θέσεις)
 • ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων (Αυτοκινούμενη Κινητή Επιτήρηση) (15 θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων) (25 θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Οδηγοί Αυτοκινήτων) (18 θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Οδηγοί Φορτηγών Χωματουργικών Αυτοκινήτων) (20 θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγοί Γεωργικών Ελκυστήρων (1 θέση)
 • ΔΕ Φύλακες (40 θέσεις)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 22 Μαΐου 2020.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε την προκήρυξη.