Εκπαίδευση

Σαράντα άτομα στο τμήμα Φαρμακευτικής (ΔΩΡΕΑΝ)

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

Σαράντα θέσεις προσφέρει το Τμήμα Φαρμακευτικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν σπουδές στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που σχετίζεται με την Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων.

Σαράντα θέσεις «ανοίγει» το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων λειτουργεί το Τμήμα Φαρμακευτικής.

Κατευθύνσεις:

 1. Φαρμακευτική Χημεία - Φυσικά Προϊόντα
 2. Βιομηχανική Φαρμακευτική
 3. Μοριακή Φαρμακολογία και Βιοτεχνολογία

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση 
 • Ευκρινές αντίγραφο / πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Γραπτή έκθεση με λόγους συμμετοχής και επαγγελματικοί στόχοι
 • Ευκρινές αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων
 • Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών
 • Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
 • Δύο συστατικές επιστολές 

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ. 2610-962330, φαξ: 2610-969180