Εκπαίδευση

Παν. Αιγαίου: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Απαραίτητα δικαιολογητικά - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

Tο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνει τη λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση».
22/05/2020 | 07:00

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση οργανώνει το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα
  • Φωτοτυπία πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
  • Δηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές
  • Αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών επιπέδου τουλάχιστον Β2
  • Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθµολογίας προπτυχιακών µαθηµάτων

Τύπος Φοίτησης: Μικτή διαδικασία μάθησης (πενθήμερο εντατικών διαλέξεων στην Σάμο στην αρχή κάθε εξαμήνου, online μαθήματα μέσω σχετικής πλατφόρμας καθόλη τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων)

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας:22730-82210, [email protected]

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για περισσότερες πληροφορίες.