Υποτροφίες & Πρακτική

Δεκαέξι υποτροφίες από το Παν. Κρήτης

Επίδομα ύψους €1.000 - Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης χορηγεί 16 υποτροφίες σε φοιτητές των τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
12/05/2020 | 07:45

Τη χορήγηση 16 υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΡΥΔΗ» προκηρύσσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Αφορά φοιτητές των τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών που αποφοίτησαν από Λύκεια του Νομού Ηρακλείου ή Λασιθίου και πέτυχαν με τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις (90%, έτους 2018).

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 1.000 ευρώ.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν καλώς»
  • Αντίγραφο βεβαίωσης πρόσβασης στο Τμήμα
  • Πιστοποιητικό φοίτησης του Τμήματος
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86: ΕΔΩ
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected], τηλ. 2810393620, [email protected], τηλ. 2810393200

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.