Δημόσιο

ΑΣΕΠ 1Ε/2019: Εκδόθηκαν οριστικά αποτελέσματα

Η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής

Ο πίνακας προσληπτέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
11/05/2020 | 13:16

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Ε/2019 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση δύο θέσεων Πληροφορικής, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορικής με Εξειδίκευση Αναλυτών Πληροφοριακών Συστημάτων» [κωδικός θέσης: 10002], στη Βουλή των Ελλήνων.

Έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, αναπληρωματικών, δεκτών υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τα αποτελέσματα.