Δημόσιο

59 στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας

Ολόκληρες οι προκηρύξεις

Με νέους υπαλλήλους ενισχύεται το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
10/05/2020 | 14:49

Με 59 υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων ενισχύεται το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχολογικής Ανάπτυξης.

Ζητούνται κυρίως:

  • Ηλεκτρολόγοι – Μηχανικοί
  • Μηχανική Η/Υ
  • Οικονομολόγοι
  • Χημικοί – Μηχανικοί
  • Μηχανολόγοι – Μηχανικοί
  • Μαθηματικοί
  • Διοικητικοί

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρες τις προκηρύξεις και τις προθεσμίες.