Εκπαίδευση

Εγγραφές στο τμήμα Οργάνωσης του Αθλητισμού

Για 40 άτομα - Δικαιολογητικά, προθεσμία

Το τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διαθέτει σαράντα θέσεις για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες
Σαράντα θέσεις «ανοίγει» το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
 
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α)».
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν: 
  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοτυπία πτυχίου
  • Απόδειξη γλωσσομάθειας μιας ξένης γλώσσας τουλάχιστον Β2 επιπέδου
  • Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποιητικό με το θέμα και βαθμό της διπλωματικής /πτυχιακής εργασίας
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές ή σε πρακτικά συνεδρίων
  • Αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  • Συστατικές επιστολές
 Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 24 μήνες
Δίδακτρα: 4.000 ευρώ
Αιτήσεις έως την Κυριακή 31 Μαΐου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη, ΤΚ. 23100, τηλ. 27310-89661 και masteramea@uop.gr