Υποτροφίες & Πρακτική

Είκοσι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση χορηγεί είκοσι υποτροφίες σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές σπουδές. Γραφείο, στοιβαγμένα βιβλία, ρολόι, λάπτοπ και μολυβοθήκη.
13/05/2020 | 12:40

Τη χορήγηση είκοσι υποτροφιών ανακοινώνει το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Αφορά όσους επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές σπουδές και έχουν αριστεύσει κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Βεβαίωση σειράς κατάταξης αποφοίτησης κατά το έτος αποφοίτησης και κατά την ορκωμοσία μόνο για τους πτυχιούχους υποψηφίους
  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Επίσημη πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ σε περίπτωση ανεργίας γονέα
  • Βεβαίωση σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν αδέλφια φοιτητές)
  • Αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων (έντυπο Ε1) με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα
  • Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακίνητης περιουσίας (έντυπο Ε9) 
  • Περίληψη πτυχιακής εργασίας ή portfolio/οπτικοακουστικό υλικό για τους υποψηφίους μεταπτυχιακών προγραμμάτων Αρχιτεκτονικής, Βιομηχανικού Σχεδίου και Καλών Τεχνών

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.