Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Έξι νέες θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

Προσόντα, δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.
11/05/2020 | 12:08

Την πρόσληψη έξι υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράστασης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι ειδικότητες που ζητούνται     

  • ΠΕ Αρχαιολόγος (1 θέση)
  • ΠΕ Μηχανικός ειδικότητες Αρχιτεκτόνων (1 θέση)
  • ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες (4 θέσεις)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 18 Μαΐου 2020.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε την προκήρυξη.