Υποτροφίες & Πρακτική

Σπουδές στο τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Ερευνητικά πεδία, δικαιολογητικά και στοιχεία επικοινωνίας

Θέσεις στο τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, του Πανεπιστημίου Κρήτης
12/05/2020 | 07:30

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Βασικός στόχος του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών είναι η εξειδίκευση και διεξαγωγή καινοτόμου έρευνας σε πεδία αιχμής της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

 Ερευνητικά πεδία:
 1. Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας
 2. Πολυμερών - Κολλοειδών
 3. Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών
 4. Συνθετικής Χημείας Υλικών
 5. Βιοϋλικών - Βιομορίων 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
 • Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του ΔΜΣ
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Τρεις συστατικές επιστολές
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί ταυτόχρονα άλλη διδακτορική διατριβή σε άλλο Πανεπιστήμιο
 • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2810-394272, [email protected]