Εκπαίδευση

«Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» από το Παν/μιο Θεσσαλίας

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Το Τμήμα Ιατρικής, του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που αφορά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
19/05/2020 | 20:44
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που αφορά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας οργανώνει το τμήμα Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 
 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:
  • Αίτηση συμμετοχής: file_2
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Αποδεικτικά ξένων γλωσσών
  • Δύο μικρές φωτογραφίες
  • Υπεύθυνη δήλωση: file_3
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 24 μήνες
Δίδακτρα: 4.000 ευρώ
Αιτήσεις έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2410-685710 και [email protected]