Δημόσιο

11 προσλήψεις στην Λάρισα

Η προθεσμία εκπνέει στις 14 Σεπτεμβρίου

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών
03/09/2018 | 10:06

Την πρόσληψη 11 υπαλλήλων πραγματοποιεί ο δήμος Λαρισαίων.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών, με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του δήμου, έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Πατήστε το βελάκι, δίπλα στην ειδικότητα, για να βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

«Ολόκληρη η προκήρυξη» για να την διαβάσετε, κλικάροντας στην αντίστοιχη εφαρμογή