Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες ύψους €800 από το Κληροδότημα της Ιωάννας Σπητέρη

Ερευνητικοί τομείς, προϋποθέσεις και προθεσμία

06/05/2020 | 06:00

Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης προκηρύσσει, εις μνήμη Αντωνίου και Ιωάννας Σπητέρη, υποτροφίες σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία.

Ερευνητικοί τομείς:

 • Γλυπτική
 • Ζωγραφική
 • Χαρακτική
 • Θεωρία της Τέχνης

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

 1. είναι Έλληνες ή Ελληνίδες
 2. έχουν καταγωγή από την Κέρκυρα ή από τα Επτάνησα ή από την Μικρά Ασία
 3. είναι έως 36 ετών

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικιά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (υποψηφίου, γονέων και παππούδων)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημιακού Τομέα, με βαθμολογία ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
 • Πιστοποιητικό εγγραφής για μεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία
 • Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86
 • Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στα 800 ευρώ για 12 μήνες.

Αιτήσεις έως την Παρασκευή Μαΐου 2020

Διεύθυνση: ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1, 171 21 Νέα Σμύρνη, τηλ. 2109333702