Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά (δωρεάν) στη Γλωσσολογία

Απαραίτητα δικαιολογητικά και προθεσμία

Δεκαπέντε θέσεις διαθέτει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Τμήμα Φιλολογίας λειτουργεί δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Γλωσσολογία.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση συμμετοχής: aitisi.docx
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών επιπέδου τουλάχιστον Γ1
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφα επιπλέον πτυχίων ή πιστοποιητικών
  • Αντίτυπα δημοσιεύσεων
  • Αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως τις 6 Μαΐου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 210 7277836 και mardim@phil.uoa.gr