Δημόσιο

15 προσλήψεις στην Καλαμάτα

Για την στελέχωση του Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία

Θα υπογραφούν συμβάσει εργασίας έως τις 31 Αυγούστου 2018

Με 15 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία στην Καλαμάτα.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου ή ΙΕΚ.

Δείτε όλα τα κριτήρια επιλογής, πατώντας το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας».

Ζυγίστε την «απόδοση» των τυπικών προσόντων σας με τις πιθανές βάσεις μορίων.