Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στην Εκπαιδευτική Διοίκηση

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, του Πανεπιστημίου Κύπρου, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων
  • Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών
  • Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 5.125 ευρώ

Προθεσμία: Έως την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 35722892940, 35722892941, [email protected] και [email protected]