Εκπαίδευση

30 άτομα στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Απαραίτητα δικαιολογητικά και προθεσμία

Τριάντα θέσεις διαθέτει το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιέχει:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων
  • Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών
  • Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 15 μήνες

Δίδακτρα: 7.500 ευρώ

Προθεσμία: Έως 24 Απριλίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: +35722893650 και [email protected] (κα Κούρρη-Χριστοδούλου Μύρια), +35722893740 και [email protected] (κα Καλαποδά Δώρα)