Εκπαίδευση

Σπουδές στο τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει την λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Μάστερ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού».

Κατευθύνσεις:

  1. Μάστερ στην Επιστήμη (M.Sc.)
  2. Μάστερ Μηχανικής (M.Εng.)

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων
  • Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών
  • Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 5.125 ευρώ

Προθεσμία: Έως 24 Απριλίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 357 22892240 και [email protected]