Εκπαίδευση

50 θέσεις στην Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διαθέτει πενήντα θέσεις και καλεί μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλλουν αιτήσεις.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά την Προστασία, Συντήρηση και την Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού.

Κατευθύνσεις:

 1. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων (35 θέσεις)
 2. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών (15 θέσεις)

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση: aitisi.doc
 • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου
 • Bεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (σπουδές, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Tεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών
 • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές
 • Aποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (στη γραμματεία του Διατμηματικού Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών, από 9:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ., ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά* την αίτησή τους στα [email protected] & [email protected], ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή A.Π.Θ., Tμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τ.Θ. 459, Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη.

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 1.800 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310 99 5559 (κα Τριανταφυλλίδη) 2310 99 5483 (κα Φράγκου)