Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά σε Ναυτιλιακά και Διοίκηση

Απαραίτητα δικαιολογητικά - Λήγει η προθεσμία

Ολοκληρώνεται σήμερα, (31/3) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο: «MSc Ναυτιλιακά και Διοίκηση» ανακοίνωσε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων
  • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
  • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις) με λόγους συμμετοχής και ακαδημαϊκά και ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: 4.100 ευρώ

Αιτήσεις έως την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected] , τηλ. +357 25 002710