Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά στη Μοριακή Βάση των Νοσημάτων (ΔΩΡΕΑΝ)

Συμμετέχουν πτυχιούχοι 8 τμημάτων - Δικαιολογητικά, προθεσμία

25/03/2020 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου».

Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ τμημάτων:

 1. Ιατρικής
 2. Οδοντιατρικής
 3. Φαρμακευτικής
 4. Βιολογίας
 5. Χημείας
 6. Βιοχημείας
 7. Βιοτεχνολογίας
 8. Μοριακής Βιολογίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (σε pdf)
 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικών
 • Δύο συστατικές επιστολές (θα σταλούν στο [email protected] από τους συντάκτες)

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected], τηλ. 2810 394783 (Γραμματέα του ΠΜΣ, κα Μαίρη Αδαμάκη)