Εκπαίδευση

40 θέσεις στις Ενεργειακές Τεχνολογίες

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

27/03/2020 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου οργανώνει διατμημάτικο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός».

Αριθμός εισακτέων: 40 άτομα

Κατευθύνσεις:

  1. Μάστερ Μηχανικής (M.Eng)
  2. Μάστερ Επιστήμης (MSc)

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πτυχίων
  • Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών
  • Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης 

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 5.125 ευρώ

Προθεσμία: Έως 24 Απριλίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 357 22895400 και [email protected]