Εκπαίδευση

Τεχνολογικό Παν/μιο Κύπρου: «Πολιτική Μηχανική, Αειφόρος Σχεδιασμός»

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

23/03/2020 | 06:00

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Πολιτική Μηχανική και Αειφόρος Σχεδιασμός».

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων
  • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
  • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις) με λόγους συμμετοχής και ακαδημαϊκά και ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 12 - 24 μήνες

Δίδακτρα: 4.100 ευρώ

Αιτήσεις έως την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected] , τηλ. +357 25 002710