Εκπαίδευση

Εξειδίκευση (δωρεάν) στη Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία

Συμμετέχουν πτυχιούχοι έξι τμημάτων - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

22/03/2020 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργεί δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ τμημάτων - σχολών:

 1. Βιολογικών
 2. Χημικών
 3. Ιατρικών και συναφών Επιστημών
 4. Φαρμακευτικών
 5. Κτηνιατρικών
 6. Γεωπονικών

Ο κατάλος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Έκθεση σχετική με τα κίνητρα πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών 
 • Δύο συστατικές επιστολές (απευθείας από τους συντάκτες στο [email protected]
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικών (επίπεδο Β2)
 • Μία φωτογραφία  τύπου ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 24 - 36 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Αιτήσεις έως την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για περισσότερες πληροφορίες.