Εκπαίδευση

60 άτομα στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά

Συμμετέχουν πτυχιούχοι οκτώ τμημάτων - Δικαιολογητικά και προθεσμία

21/03/2020 | 06:00

Εξήντα θέσεις προσφέρει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που σχετίζεται με τα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Τμημάτων:

 • Χρηματοοικονομικών
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Μάρκετινγκ
 • Μηχανικών
 • Μαθηματικών
 • Φυσικής
 • Στατιστικής
 • Πληροφορικής

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση: ΕΔΩ
 2. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
 3. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών πανεπιστημίων του εξωτερικού)
 4. Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης Αγγλικών
 5. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 5.400 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: Γραμματεία ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 11362 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909, Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-17:00, τηλ. 210 8203617 και [email protected]