Δημόσιο

ΕΥΑΘ: 11 προσλήψεις με την ΣΟΧ1/2018

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 - 65 ετών
31/08/2018 | 10:28

Την πρόσληψη 11 υπαλλήλων, μέσω της ΣΟΧ1/2018, πραγματοποιεί η Εταιρεία Υδρεύσεως Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ).

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι στις 13 Σεπτεμβρίου και η υποβολή γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του φορέα.

Πατήστε το βελάκι, δίπλα στην ειδικότητα, για να βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

«Ολόκληρη η προκήρυξη» για να την διαβάσετε, κλικάροντας στην αντίστοιχη εφαρμογή