Εκπαίδευση

Προθεσμίες για 7 μεταπτυχιακά προγράμματα (vid)

Κερδίστε έως 200 μόρια για διαγωνισμούς μονίμων

Σε άμεσο χρόνο πρέπει να κινηθούν οι ενδιαφερόμενοι για την ένταξή τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα.

Το workenter.gr -μέσω της συχνότητας του ΕΡΓΑΣΙΑ TV- παρουσιάζει ενεργά για αιτήσεις προγράμματα μεταπτυχιακών. 

Σημαντικό: Το διϊδρυματικό πρόγραμμα με τίτλο "Τοπική Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση" λήγει σήμερα.

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να παρακολουθήσετε το σύντομο video του ΕΡΓΑΣΙΑ TV.