Εκπαίδευση

Αιτήσεις στο πρόγραμμα «MSc Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά»

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

07/03/2020 | 06:00

Το Τμήμα Εμπορίου - Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που αφορά τα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν:

  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων
  • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
  • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις) με λόγους συμμετοχής και ακαδημαϊκά και ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 12 μήνες (ελάχιστη)

Δίδακτρα: 4.100 ευρώ

Προθεσμία: Έως 31 Μαρτίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected], τηλ. +357 25 002710